Průmyslové a podnikatelské pojištění

Pojištění zpronevěry

Pojištění zpronevěry je na pojistném trhu unikátní produkt, který kryje riziko vzniku škody způsobené společnosti podvodným jednáním zaměstnanců. Základní pojistné krytí lze rozšířit o riziko odcizení v provozních prostorách pojištěného, padělání platebních příkazů nebo peněz a počítačové podvody vč. podvodných převodů peněžních prostředků.

Kriminalita tzv. „bílých límečků“ neboli podvody a zpronevěry ve firmách jsou realitou dnešních dnů. Zejména rozšíření elektronického bankovnictví, kopírovací techniky a počítačově zpracovávaného účetnictví napomáhá snadnému páchání kriminality zaměstnanci. Běžné pojištění majetku pro případ odcizení však tento typ škody vylučuje a je nutné jej uzavřít individuálně.

Přestože mnoho manažerů či majitelů firem téměř bezmezně věří svým zaměstnancům, policejní statistiky jsou neúprosné a dokládají řadu případů zpronevěry ve státní správě, institucích i běžných firmách. Přitom většinou se jedná o dlouholeté zaměstnance, kteří požívají vysoké důvěry svých nadřízených a podvody páchají po několik let. Po jejich odhalení je šance na náhradu škody minimální.

Pro koho je pojištění určeno

  • Pojištění je určeno zejména pro obchodní řetězce, velkoobchody, sklady, stavební firmy, IT společnosti a hotelové řetězce.

Pojištění zpronevěry chrání například pro případy

  • finanční škody způsobené pojištěnému podvodem včetně krádeže, zpronevěry, vydírání, počítačového podvodu a nečestného / nepoctivého jednání. 
  • krádež včetně nezákonného přivlastnění finančních prostředků pojištěného třetími osobami nebo zaměstnanci a krádež ostatního majetku zaměstnanci
  • zpronevěru finančních prostředků či majetku pojištěného osobami, které mají tyto prostředky či majetek ve správě
  • vydírání spojené s požadavkem na vydání finančních prostředků pod hrozbou sabotáže informačních systémů
  • počítačový podvod včetně ztráty finančních prostředků, majetku
  • jiné finanční škody způsobené zpracováním dat, jejich smazáním, neoprávněným vložením dat nebo manipulací se softwarem
  • nečestné / nepoctivé jednání zaměstnance, samostatně i ve spolupráci s jinými, jehož záměrem je získat osobní prospěch a nebo způsobit pojištěnému škodu
  • krytí následných škod je standardně z pojištění vyloučeno, avšak určité formy nepřímých škod je možné připojistit