Naše služby

Služby společnosti Moraviatel a.s. nepředstavují pro klienty žádné finanční zatížení. Cenu za zprostředkování a analýzu rizika hradí stejně jako jinde ve světě pojistitel formou provize, pro kterého kvalitní činnost makléře znamená výrazné snížení provozních nákladů.

Spolupráce se společností Moraviatel a.s. se v žádném případě nepromítne do zvýšené ceny pojistného.

 • Outsourcing zahrnuje:

  • Vstupní popis, mapování a kontrolu rizik – risk management
  • Přípravu podkladů pro pojistitele
  • Cílenou poptávku pojistných programů
  • Výběr a nastavení nejoptimálnějšího řešení včetně výhodné ceny
  • Správu pojistných smluv a jejich obnov, vč. fakturace a inkasa pojistného
  • Analytiku a likvidaci pojistných událostí ve prospěch klienta, 24 hodin denně
  • Ostatní služby (např. služby v rámci procesů při spojování podniků, akvizicích apod. pro oblast pojištění, spolupráci na krizovém řízení podniku, stanovení nejvyšších ztrát při přírodních katastrofách apod.)
  • Vzdělání v oblasti pojištění
 • Společnost Moraviatel a.s. užívá inovovaný evidenční systém, upravený na míru pro správu holdingových pojistných smluv, evidenci, fakturaci, evidenci škod včetně on-line přístupu pro klienta. Klient má možnost náhledu na své pojistné smlouvy, fakturaci, nahlášené škody. Webový portál je využíván také pro on-line nahlášení pojistných událostí a to dle charakteru jednotlivé vzniklé škody. S využitím tohoto systému je možné získat a vytvořit jakoukoliv sestavu dat pro potřeby vedení společnosti. Této možnosti využívá Moraviatel a.s. při tvorbě pravidelných REPORTINGů a zpráv o pojistném programu.

 • Společnost Moraviatel a.s. naplňuje standard sofistikovaných makléřských společností, kdy má s pojistiteli vyjednáno povolení o inkasu pojistného. Pojistitelé přidělují inkaso jen těm makléřům, kteří prokážou dokonalou elektronickou správu a evidenci včetně zavedeného systému kontroly plateb. Společnost Moraviatel a.s. využívá specializovaný program pro správu a evidenci pojistných smluv na bázi SQL. Tato skutečnost jí umožňuje systémově řídit fakturaci a pracovat s klientovou platbou, umí také nastavit kontrolní mechanismus v přijatých platbách a nemůže tedy dojít k zániku smlouvy pro neplacení. Tento systém umožňuje také individuální specifický režim placení pojistného klientem, odlišný od ustanovení v pojistné smlouvě, případně rozpuštění splátek po dohodě s makléřem a dle stanoveného klíče.

 • Nepřetržité telefonické mobilní spojení, zajištěné ve spolupráci se službou mobilního operátora, které je schopno přesměrovat telefonní hovory vedené na zaměstnance společnosti MORAVIATEL, na předem vybrané další účastníky v rámci společnosti MORAVIATEL. Toto pro klienta představuje 100% schopnost dovolání se na svého makléře, popř. předání důležitého vzkazu nebo pokynu k řešení.

  Klient má možnost nahlásit škodu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 • Společnost Moraviatel a.s. přináší řešení pojistných událostí, jako komplexní službu. Tento princip představuje nadstandardní řešení pojistných událostí a to vždy ve prospěch klienta:

  • Analýza – součástí systému evidence a archivace pojistných událostí je také následná analýza, která má svůj opodstatněný význam při vyhodnocení pojistného programu.
  • Likvidační telefon – HOT LINE, trvalé spojení klienta na likvidátora nebo zástupce společnosti Moraviatel a.s. Tato procedura je součástí našeho servisu při řešení pojistných událostí v nepřetržitých provozech.
  • Jednotná evidence pojistných událostí, pravidelná měsíční informovanost o přehledu škod a postupu jejich řešení zavedením tzv. Rekapitulací pojistných událostí. Na likvidaci škod máme erudované odborníky, kteří zajistí komplexní likvidaci včetně přípravy oznámení na pojistitele, doporučení a návrhu dalšího postupu.
  • Služby v oblasti Poradenství předcházení škod, se úzce vztahují k potřebám, klienta. Mohou to být potřeby směřující k zábraně škod, popř. k riziku ve vztahu k případnému vzniku škody, rizika ekonomická – např. při organizaci pohledávek za obchodními subjekty, rizika právní vztahující se k odpovědnosti za škodu, poradenství soudních znalců, ochraně majetku atd.