Průmyslové a podnikatelské pojištění

Pojištění přepravy zásilek

Zásilky můžete pojistit v rozsahu všech pojistných nebezpečí, tj. pro případ poškození, zničení nebo pohřešování, které je způsobeno jakoukoliv nahodilou událostí, nebo v rozsahu vyjmenovaných pojistných nebezpečí jako je např. požár, zemětřesení, potopení lodi či havárie dopravního prostředku, nebo pouze v rozsahu vámi vybraných pojistných nebezpečí. 

Pojištění je možné sjednat i proti škodám způsobených přirozenou povahou zásilky, jako je např. vnitřní zkáza (působení povětrnostních vlivů, plíseň, hniloba, rez, únik tekutin), úbytek hmotnosti či objemu, následky negativní činnosti živočichů apod.

Pojištění obvykle platí po celou dobu přepravy z domu do domu nebo ze skladu do skladu včetně případných překládek, skladování a neplánovaných zdržení.

Pojištění lze uzavřít:

  • pro každou jednotlivou přepravu zásilky;
  • pro všechny zásilky, které firma přepravujete (rámcová smlouva).
  • V případě rámcové smlouvy jsou jednotlivé zásilky do pojištění přihlašovány podle předem dohodnutého způsobu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a charakteru expedic vašich zásilek.

Příklady škod z pojištění přepravy zásilek

  • živelní škody
  • havárie dopravních prostředků vč. ztroskotání či pohřešování námořních lodí
  • zřícení skladovacích budov
  • škody při nakládce a vykládce, překládání zásilky či při manipulaci s ní
  • odcizení zásilek, loupež
  • vandalismus
  • úhrada nákladů na společnou havárii