Průmyslové a podnikatelské pojištění

Pojištění celního dluhu

V České republice je celá řada podnikajících subjektů, které se účastní přímo i nepřímo obchodních operací při provádění zahraničně obchodní činnosti se subjekty se sídlem v třetích – v nečlenských státech EU. Pokud předmětem takových obchodů je přeprava (tranzit) nebo dovoz zboží do EU, včetně České republiky, nebo vývoz zboží z EU, nakládání s takovým zbožím podléhá formalitám stanoveným celními předpisy EU a České republiky. Na dováženém zboží do EU váznou fiskální dávky, jako je clo a nepřímé daně. Pokud cla a daně nejsou bezprostředně placeny, celní předpisy vyžadují při nakládaní se zbožím podléhajícím celnímu dohledu zajištění celního dluhu, tedy poskytnutí záruky za tato cla a daně.

Ručení za případný vzniklý celní dluh je písemné prohlášení pojišťovny v příslušné záruční listině vystavené dle uvedených vzorů záručních listin.

Hospodářské subjekty, které využívají záruk za celní dluh vystavených pojišťovnou, jsou zejména:

  • Dopravci a zasilatelé – pokud zboží pod celním dohledem dopravují v celním režimu tranzitu
  • Zasilatelé a další subjekty – pokud poskytují služby v oblasti celního řízení při propuštění zboží do některého z dovozních celních režimů nebo zpětného vývozu zboží z EU, zejména v postavení deklaranta nebo v nepřímém zastoupení
  • Ostatní podnikající subjekty – pokud v rámci své podnikatelské činnosti využívají při dovozu zboží do EU celní režimy s hospodářským účinkem a s podmíněným osvobozením od dovozního cla a dovozních nepřímých daní, jako jsou např. provozovatelé celních skladů, subjekty využívající aktivní zušlechťovací styk při smluvním přepracování, opracování, opravách či montáži dovezeného zboží s cílem jeho zpětného vývozu z EU