Průmyslové a podnikatelské pojištění

Pojištění odpovědnosti zasílatele

Pojištění odpovědnosti zasílatele kryje škody vzniklé při obstarávání přepravy, které je zasílatel povinen nahradit. V základním rozsahu je tak pojištěna povinnost zasílatele nahradit následné i čisté finanční škody vzniklé při obstarávání přeprav a škody, které je povinen nahradit, pokud k obstarání přepravy použije dalšího zasílatele.

Rozsah pojištění lze rozšířit o odpovědnost zasílatele jako skladovatele nebo zasílatele v postavení dopravce (tzn. případy, kdy na sebe zasílatel převezme odpovědnost dopravce, aniž přepravu sám provádí).

V rámci pojistného plnění uhradí pojistitel:

  • Škodu na věci
  • Finanční škodu
  • Náklady na zjištění rozsahu a výše škody havarijním komisařem
  • Zachraňovací náklady (tj. náklady na odvrácení hrozící pojistné události, případně zmírnění následků již nastalé pojistné události)

Příklady škod:

  • Udělení nesprávných dispozic dopravci
  • Chybné vyplnění přepravních dokladů
  • Škody vzniklé při skladování, balení zboží
  • Nesprávné zajištění zásilky na vozidle