Průmyslové a podnikatelské pojištění

Oblast Průmyslového a podnikatelského pojištění se zabývá jednak pojištěním tzv. Velkých rizik ve společnostech, kde maximální možná škoda přesahuje 100 mil. CZK v pojištění živelním, případně 100 mil. CZK v pojištění odpovědnosti za škodu. Dále pak pojištěním podnikatelů, firem a společností  z různých oblastí podnikatelských aktivit. Do podnikatelského pojištění je také řazeno pojištění krajů, měst, obcí, škol, zdravotnických institucí a jiných subjektů, kterým je přiřazeno IČ.