Pojišťovny vyřídily 93 % událostí z orkánu Herwart. Objem škod je 1,444 mld. Kč

Finanční objem pojistných událostí vzniklých v souvislosti s následky orkánu Herwart, jenž se územím České republiky prohnal loni 29. října 2017, se ustálil na částce 1,444 mld. Kč. To převyšuje počáteční odhad škod ve výši 1,371 mld. Kč, který pojišťovny vyčíslily loni bezprostředně po skončení řádění živlu. Vyplývá to z aktuálních statistik České asociace pojišťoven, které dále ukazují, že z celkového počtu 50 133 pojistných událostí pojišťovny vyřídily již 46 627 případů, tj. 93 % celkového počtu pojistných událostí.

„V žebříčku pojištěných následků větrných smrští se tak orkán Herwart i po nastalé aktualizaci úhrnu škod umístil na 2. místě, hned po nejničivějším orkánu Kyrill z roku 2007, s odstupem od větrné bouře Emma s třetími nejničivějšími následky. U orkánu Kyrill pojišťovny vyplatily poškozeným přes 2,2 mld. Kč za téměř 77 000 pojistných událostí; v případě orkánu Herwart dosahuje závazek pojišťoven za 50 000 pojistných událostí částky 1,444 mld. Kč,“ komentuje statistiky škod na majetku Petr Jedlička, hlavní analytik České asociace pojišťoven.

Srovnání  následky nejničivějších orkánů Objem pojištěných škod (tis. Kč) Počet pojistných událostí Průměrná škoda (Kč)
1. Kyrill 2 225 063 76 681 29 017
2. Herwart 1 444 316 50 133 28 810
3. Emma 1 355 047 44 028 30 777

Pro klienty důležitou zprávu představuje skutečnost, že 46 627 pojistných událostí z celkového počtu 50 133 pojistných událostí je již vyřízeno, s výplatou pojistného plnění dosahující částky 1,1 mld. Kč. Z celkového objemu škod z orkánu Herwart ve výši 1,444 mld. Kč připadá 61 % (882 mil. Kč) na podnikatelská pojištění a zbylých 39 % na občanská pojištění (562 mil. Kč).U pojištění občanů je již vyplaceno 90 % celého závazku, což představuje 508 mil. Kč.

U podnikatelských pojištění s aktuální výplatou 592 mil. Kč bylo dosud uhrazeno 67 % celého úhrnu škod, což souvisí s významným zastoupením komplexních škod vyššího rozsahu zejména u velkých společností, kde šetření a upřesňování výše škody ještě neskončilo. Průměrná výše škody z orkánu Herwart dosahuje u občanů částky 15 062 Kč; u podnikatelů se jedná o 68 908 Kč (4,5krát vyšší částka než u pojištění občanů).

Orkán Herwart se v žebříčku všech živelních katastrof, které pojistitelé řešili od roku 2002, umísťuje na 11. místě, následován vichřicí Emmou z roku 2008.

Název události Vznik události Pojištěná škoda za celý trh (mld. Kč)
1. Povodně Čechy srpen 2002 36,700
2. Povodně – Morava červenec 1997 10,000
3. Povodně – Čechy červen 2013 7,538
4. Tíha sněhu zima 2006 2,500
5. Orkán Kyrill leden 2007 2,225
6. Série bleskových povodní červen–červenec 2009 2,068
7. Krupobití (jih Prahy) srpen 2010 1,889
8. Povodně květen–červen 2010 1,844
9. Letní bouře červenec–srpen 2013 1,561
10. Povodně – Frýdlantsko srpen 2010 1,545
11. Orkán Herwart říjen 2017 1,444
12. Vichřice Emma březen 2008 1,355
13. Série událostí (bouře, krupobití, lokální povodně) 23. 5. – 27. 6. 2016 1,211
14. Povodně – tání sněhu březen–duben 2006 1,000
15. Povodně červenec 2012 0,812

Zdroj: opojisteni.cz; https://www.opojisteni.cz/skody/pojistovny-vyridily-93-udalosti-z-orkanu-herwart-objem-skod-je-1-444-mld-kc/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=pavel.vasicek@moraviatel.cz&utm_campaign=1432-2018-12-18