Informace k uplatnění samoregulačního opatření bonus/malus

Česká kancelář pojistitelů vydala Informační dokument k uplatnění samoregulačního opatření bonus/malus.

Základním smyslem provozování systému bonus/malus (B/M) je vytvoření nástroje pro zohlednění předcházejícího škodního průběhu pojištění daného klienta pro sjednávání výše pojistného v pojistné smlouvě a pro poskytování informací o době trvání pojištění a o škodním průběhu pojištění (pojistně-škodním průběhu). Zohledňování škodního průběhu pojištění bylo v minulosti velmi často nesprávně aplikováno a v důsledku toho docházelo ke stanovování hodnoty B/M neodpovídající rizikovosti daného klienta. Pojistný sektor proto přistoupil k přijetí samoregulačního opatření, které má systému B/M navrátit jeho základní spravedlnostní cíl při stanovování výše pojistného, tj. „zvýhodnění“ odpovědných klientů („bonusování“) a „postih“ neodpovědných klientů („malusování“). Současně by mělo přijaté opatření klientům výrazně zpřehlednit a zjednodušit získání informací, na jejichž základě
pojišťovna pojistně-škodní průběh pojištění posuzuje. V minulosti byla uplatňována celá řada postupů obcházejících základní smysl provozování systému B/M, z nichž některé, ty nejvýznamnější, uvádíme v přiloženém dokumentu. Informační dokument ČKP