S jakým připojištěním letos vyrazit na cesty?

Čas letních dovolených se rychle blíží a letos se víc než kdy jindy vyplatí na prázdninové cesty dobře pojistit. Správně vybraná pojistka vám totiž v zahraničí poskytne větší pocit bezpečí a jistoty, ať už jste kdekoliv, a v případě komplikací vám může vytrhnout trn z paty nebo alespoň ušetřit starosti i finance. Jaké pojištění tedy letos na dovolenou zvolit?

Koronavirová krize možnosti připojištění na cesty zásadně ovlivnila. Cestovatelé se dnes bojí především nežádoucích preventivních karantén i samotného nakažení se covidem v zahraničí, čemuž se trh s pojistkami řádně přizpůsobil. Při výběru pojištění ale nesmíme zapomenout ani na všechny další rizika, která nás na cestách mohou potkat – například ty spjaté s dopravou.

Covidové doložky by měly být samozřejmostí

„K běžnému cestovního pojištění, které typicky zahrnuje pojištění úrazu či nemoci, zavazadel nebo náklady na storno dovolené, nově v pojistných smlouvách přibyly i covidové doložky,“ říká Tomáš Smolík z pojišťovny právní ochrany D.A.S. S tím, že lidé na dovolené mohou být hospitalizování s covidem, by podle něj měli počítat jak samotní cestující, tak společnosti poskytující cestovní pojištění.

Podle toho, v jakém barevném stupni na mapě cestovatele #COVID19 se podle Ministerstva zahraničních věcí / zdravotnictví země nachází, jsou pojišťovny ochotné do smluv zapracovávat i krytí komplikací s případnou nákazou covidem. Mezi ty patří například zrušení zájezdu, náklady za nařízenou karanténu či potřebnou hospitalizaci, nechtěné prodloužení pobytu či nutné přeobjednání zpátečního letu. „To vše se ale dá od pojišťoven očekávat spíše u pojištění do zemí s nižším stupněm rizika, u zemí na semaforu označených tmavšími barvami bude pojistné určitě vyšší, nebo takové pojištění vůbec nebude možné sjednat,“ dodává Tomáš Smolík. V každém případě se vyplatí covidové doložky si ohlídat. Jsou sice běžně dostupné, ale nejsou automatickou součástí všech cestovních připojištění.

Ani covidové doložky ale nepokryjí vše, přičemž zpravidla nepokrývají náklady, které nejsou spojeny s podezřením na nákazu covidem. „To znamená, že pokud si potřebujete udělat test před vstupem do muzea, galerie nebo jiné památky či atrakce, pojišťovna za tento náklad neodpovídá a pojištěný si ho musí uhradit sám,“ dodává Smolík.

Pojištění na cestách autem

Mezi základní poučky před cestou autem na dovolenou patří zkontrolovat platnost cestovních dokladů a technický stav vozidla, připravit si potřebné dokumenty k případné kontrole (technický i řidičský průkaz a zelenou kartu) a v neposlední řadě si sjednat kvalitní cestovní připojištění. To se týká především havarijního pojištění, neboť povinné ručení sjednané v ČR platí i v cizině (většinou po celé EU i v dalších zemích podle konkrétního pojištění a státy, ve kterých platí, jsou vždy uvedeny v zelené kartě). „U havarijního pojištění už není pokrytí po celé EU a sousedních státech samozřejmostí. Pokud tedy v cílové destinaci vaše havarijní pojištění neplatí, je praktické se na cestu připojistit pomocí krátkodobého pojištění na dobu vaší cesty,” doporučuje Tomáš Smolík.

Na výběr bývají stejné kategorie jako při pojištění v ČR, tedy pojistka při havárii, odcizení, živelných katastrofách či vandalismu. K základním asistenčním službám, které jsou zpravidla zdarma k povinnému či havarijnímu ručení a zahrnují například odtažení nepojízdného auta, se pak lze připojistit také pro případy, kdy vám na cestě například dojde benzín, zabouchnete si klíče nebo potřebujete zajistit dopravu zpět do ČR. 

Pojištění na cestách letadlem

Letecká doprava s sebou nese dvě hlavní rizika – zrušení letu, které v minulém roce změnilo plány ne jednomu cestovateli, a poškození, zpoždění či ztrátu zavazadel. V případě zrušení letu lze požadovat vrácení ceny letenky či co nejbližší přesměrování letu do cílové destinace. V obou případech má cestující právo na zajištění stravy po dobu čekání, v případě přesměrování letu na další den také na ubytování a transfer na hotel. Cestujete-li s cestovní kanceláří, komplikace řeší podle sjednaného pojištění kancelář. Pokud ale cestujete na vlastní pěst, je třeba důkladně prostudovat pravidla daného dopravce a řídit se podle jeho pokynů, přičemž některé letecké společnosti nabízí u samotného nákupu letenky připojištění storna, které situaci o něco usnadňuje. Nicméně tato pravidla platí primárně v EU, resp. vždy při odletu z EU, ale pokud přilétáte do EU ze třetí země, situace může být složitější, je potřeba, aby takový let byl provozován tzv. dopravcem Společenství.

V případě poškození zavazadel je nutné situaci řešit hned na letišti u přepážky reklamace zavazadel. Jen tam totiž získáte protokol o poškození zavazadla (PIR protokol), který poslouží jako důkaz, že chyba nastala na straně přepravce. Samotný PIR protokol, ale nestačí, následně ještě musíte uplatnit nárok na náhradu škody u leteckého dopravce a to do sedmi dnů od převzetí zavazadla (lhůta je krátká, pozor na to), a to prostřednictvím vyplnění reklamačního formuláře na webových stránkách dopravce.

V případě zpoždění zavazadla opět zamiřte na přepážku reklamace, vyplňte formulář a poskytněte dopravci adresu, na které se budete v následujících dnech vyskytovat. Budete-li si muset v důsledku zpoždění zavazadla koupit věci prvotní potřeby (například hygienické pomůcky či oblečení), uschovejte si účtenky a nejpozději do 21 dnů od převzetí zavazadla je pošlete dopravci s kopií PIR protokolu, aby vám je mohl uhradit. Pokud se zavazadlo nenajde do 21 dnů od nahlášení zpoždění, považuje se za ztracené a máte právo na finanční kompenzaci.

Připojistit si zavazadla pro tyto případy se ovšem vyplatí jen někdy – zpravidla v případě, že převážíte velmi drahý náklad nebo chcete mít zavazadla pojištěné i mimo prostory letiště. Zavazadla v letadlech jsou totiž pojišťována automaticky, aktuálně do výše přibližně 32 000 korun. Připojištění se tedy vyplatí, má-li zavazadlo vyšší hodnotu, než je tato částka, nebo chcete-li mít zavazadlo pojištěno i na cesty jinými dopravními prostředky (například po cestě na ubytování).

Pojišťovací tipy na závěr

  • Neváhejte investovat do covidových doložek – dobrá pojistka vám zaplatí náklady za komplikace k covidem v zahraničí.
  • Nepřehlížejte pojistku na storno zájezdu či letenky – i ti, co tuto možnost dosud nevyužili, by měli počítat s tím, že nutnost zrušení zájezdu či letu je letos kvůli pandemii pravděpodobnější, než kdy jindy. Pojišťovna pak díky této doložce může pojištěním zaplatit část storno poplatků za dopravu, případně i ubytování.
  • Pohlídejte si podmínky ze strany ČR i ze strany vybrané destinace – pravidla se v jednotlivých zemích liší a to ovlivňuje i covidové doložky, které jsou pro konkrétní cestující výhodné.
  • Vždy dodržujte nařízení a požadavky zemí, do kterých cestujete – jejich porušení může být důvodem k nepokrytí nákladů, které si před cestou smluvíte, případně budete muset uhradit pokuty, která vám pojištění samozřejmě také nepokryje.
  • V případě cesty autem se ujistěte, že máte platné havarijní pojištění po celou dobu cesty a krytí se týká i zemí, kam míříte – v opačném případě si sjednejte krátkodobé pojištění.
  • Do připojištění zavazadel v letadle investujte jen výjimečně – a to v případě, že je hodnota zavazadla vyšší než 32 000 korun nebo ho potřebujete mít pojištěné i mimo letiště. Zdroj: D.A.S.

Zdroj: opojisteni.cz 15.7.2021