Pojištění únosu a vydírání

Pojištění poskytuje pojištěnému ochranu pro riziko únosu či vydírání, kde je požadováno výkupné. Pojistný produkt je nabízen pro firemní klientelu, jejíž zaměstnanci služebně cestují do rizikových oblastí světa, nicméně existuje i varianta pojištění pro soukromé cesty (tzv. rodinná). Pojištění rizika únosu / vydírání je zejména vhodné pro společnosti s vysokou mezinárodní expozicí v rizikových teritoriích. Riziko únosu/vydírání je globální a bohužel stále narůstající v návaznosti na politický a ekonomický vývoj v jednotlivých částech světa. Součástí pojištění je kromě standardní rizikové složky, kdy dochází k odškodnění vyplaceného výkupného, rovněž i pojištění nákladů na mezinárodní konzultanty, kteří se v případě pojistné události vždy aktivně angažují a celý proces vyjednávání v krizové situaci de facto ve spolupráci s pojištěným řídí. Z hlediska charakteru a komplexnosti existuje mnoho forem vydírání. Cílem obvykle bývají jednotlivci, produkty organizací, procesy, IT systémy, duševní vlastnictví a další důležitá aktiva společnosti. Únos pro výkupné je nejznámější formou vydírání, příznačnou pro oblasti s vysokými rozdíly životní úrovně a bohatství obyvatel, s vysokou kriminalitou, existencí teroristických skupin, nedostatečně vyvinutým právním systémem a vysokou úrovní korupce.