Odškodňování duševních útrap podle NOZ aneb nároky, které možná neznáte

Často se mluví o tom, jak je nový občanský zákoník (NOZ) výhodný pro poškozené. NOZ je účinný již více než 3 roky. Pojďme se proto podívat na to, jak se nová právní úprava promítla do praxe odškodňování nemajetkových újem. Dnes se zaměříme na odškodňování duševních útrap v souvislosti s ublížením na zdraví.

Z naší zkušenosti největší újmy vznikají při dopravních nehodách. Poškození mohou v těchto situacích naštěstí získat prakticky 100% svých zákonných nároků z povinného ručením viníka. Nejsou odkázaní pouze na komunikaci s viníkem jako je tomu v jiných oblastech odškodnění krytých pojištěním odpovědnosti. A toto pravidlo platí i pro odškodnění duševních útrap účastníků dopravních nehod. Poškození bohužel obvykle nevědí, jak na to.

NOZ změnil zásadním způsobem pravidla týkající se odškodňování újem na zdraví. Vznikla metodika pro určování nemajetkových újem, podle které mohou poškození získat až několikanásobně vyšší odškodnění, než dříve. Na duševní útrapy však neexistují žádné tabulky nebo jiná pomůcka, podle které by se mohli řídit.

NOZ současně zavedl i v oblasti odškodnění duševních útrap řadu novinek. Dříve bylo možné získat odškodnění pouze při ztrátě blízké osoby konkrétně jmenované v zákoně. A rovněž částka byla určená fixně přímo zákonem. Podle NOZ lze získat odškodnění i za zvlášť závažné ublížení na zdraví rodinného příslušníka nebo jiné osoby blízké. Takto NOZ rozšířil okruh případů a osob, kdy lze odškodnění žádat. Zároveň zrušil fixní částky pro odškodnění dané přímo zákonem. Odškodnění tak dnes může získat například teta ve vztahu ke svému synovci, blízký rodinný přítel nebo kamarád.Výše odškodnění duševních útrap se určuje individuálně. Dnes je tak na každém poškozeném, jak vysoké odškodnění si vymůže. NOZ je v tomto ohledu velmi obecný, což poškozeným příliš jistoty nepřineslo. O to více pak záleží na schopnosti poškozeného, resp jeho právního zástupce, vzniklou újmu správně popsat, vyčíslit a vymoci. Sami poškození nevědí jak na to, a pojišťovny zde pro klienta nejsou partnerem, ale protistranou. Postupně k této problematice vzniká judikatura, ta však není veřejnosti běžně dostupná.

Výše odškodnění za duševní útrapy za ztrátu osoby blízké se oproti dřívějšku pohybuje průměrně ve dvou až trojnásobku původních fixních částek. To platí pro občanskoprávní spory s pojišťovnami, kde je odškodnění vypláceno jako pojistné plnění z povinného ručení. Nejsou tak výjimkou případy, kdy pojišťovny platí i více než půlmilionové jednorázové odškodnění pro jednoho poškozeného. Samostatnou položkou zůstávají pozůstalostní renty, které mohou dosahovat milionových hodnot. Celkově mohou škody dosahovat i vyšší řád desítek milionů korun.

Příklad 1: Jednorázové odškodnění duševních útrap rodinných příslušníků při úmrtí blízké osoby při dopravní nehodě.

Rodiče a sourozenec: každý 500tis. Kč, prarodiče: každý 350tis. Kč, teta, strýc a sestřenice: každý 250tis. Kč, celkem 3 450tis. Kč

Srovnání: Podle původní právní úpravy by celkové jednorázové odškodnění dosahovalo necelých 700tis. Kč. Nárok by měli pouze rodičě, každý ve výši 240tis. Kč a sourozenec ve výši 175tis. Kč.

Jak jsme uvedli výše odškodnění mohou nárokovat i osoby, které utrpěly duševní útrapy spojené s úrazem rodinného příslušníka nebo jiné blízké osoby (tudíž nikoliv pouze při úmrtí). Podle okolností případu se toto odškodnění pohybuje obvykle mezi 50.000,- Kč až 250.000,- Kč na jednoho poškozeného. Tím mohou být třeba rodiče, sourozenci, děti nebo kamarádi zraněné osoby. Odškodnění těchto duševních útrap je při dopravních nehodách hrazeno opět z povinného ručení.

Příklad 2: Jednorázové odškodnění duševních útrap rodinných příslušníků při zranění blízké osoby

Duševní útrapy dcery za vážný úraz matky 200tis. Kč

Duševní útrapy manžela za středně těžký úraz s menšími trvalými následky 50tis. Kč

Srovnání: Podle původní právní úpravy by tento nárok vůbec nevznikl.

Postup při odškodňování nemajetkových újem mimo dopravní nehody

U úrazů při lyžování, cyklistice, hokeji nebo jiných běžných sportech vznikají poškozeným podobné nároky jako při dopravních nehodách. Stejně tak může způsobit jinému újmu vaše dítě nebo domácí zvíře. Ve všech těchto případech jde povinnost odškodnění přímo za viníkem. Není tomu jako u dopravních nehod, kde poškozený může chtít alternativně náhradu újmy od viníka nebo jako pojistné plnění od jehov pojišťovny. Proto je i výrazně složitější na odškodnění dosáhnout. Do hry může v lepším případě vstupit dobrovolné pojištění odpovědnosti z běžného občanského života. A poškozený i viník mohou doufat v to, že pojišťovna za viníka vzniklou újmu uhradí.

Mezi pojišťovnami jsou bohužel propastné rozdíly. A mnohem více než u povinného ručení záleží na znění pojistných podmínek. Častou výlukou je např. hrubá nedbalost, což je v praxi velmi problematické a téměř vždy se odvíjí od rozhodnutí soudu. Ve výlukách se může objevit i výluka na zmiňované duševní útrapy. Další „zajímavou“ výlukou je vyloučení odpovědnosti za poškození vypůjčené věci. A takto bychom mohli pokračovat. Rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami tak mohou být extrémní.

Autor: Mgr. Lukáš Kaplan

Zdorj: www.opojisteni.cz