Nevíte si rady s uplatněním daňového odpočtu z životního pojištění?

Česká asociace pojišťoven umístila na své webové stránky přehled postupů jednotlivých pojišťoven k problematice daňové uznatelnosti smluv z životního pojištění. Přehledné informace jsou určeny jak veřejnosti, tak i mzdovým účtárnám zaměstnavatelů.

Česká asociace pojišťoven umístila na své webové stránky přehled postupů jednotlivých pojišťoven k problematice daňové uznatelnosti smluv z životního pojištění. Přehledné informace jsou určeny jak veřejnosti, tak i mzdovým účtárnám zaměstnavatelů.

V novele zákona o dani z příjmu, která začátkem roku 2015 zpřísnila možnost daňového odpočtu zaplaceného pojistného za životní pojištění, přibyla nová podmínka – čerpat daňové výhody mohou jen majitelé smluv, které neumožňují mimořádné výběry prostředků. Odečíst si od základu daně z příjmů část zaplaceného pojistného mohou od 1. 1. 2015  jen ty fyzické osoby, které splňují všechny zákonem dané podmínky:

  1. ve smlouvě je sjednána výplata pojistného plnění nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěná osoba věku 60 let;
  2. v pojistné smlouvě je sjednáno riziko „dožití“ nebo riziko „smrti nebo dožití“;
  3. pojištění je sjednáno minimálně na dobu 5 let;
  4. pojistník je totožný s pojištěnou osobou;
  5. pojistná smlouva neumožňuje předčasné (mimořádné) výběry prostředků.

Pro úspěšné uplatnění daňového odpočtu však nestačí, že nebyl v průběhu roku mimořádný výběr prostředků z životního pojištění uskutečněn, je třeba také doložit, že se jedná o smlouvu, která takový výběr vůbec neumožňuje. Veškeré informace o konkrétních postupech jednotlivých pojišťoven lze dohledat na www.cap.cz pod záložkou Daňová uznatelnost životního pojištění nebo klient může kontaktovat příslušnou pojišťovnu.

Ze soukromého životního pojištění si může poplatník uplatnit odečet až 12 000 Kč. Na daních lze ušetřit 15 % z uplatněného odečtu, celková úspora tak může být až 1800 Kč. V případě, kdy má klient uzavřeno více smluv s více pojišťovnami, lze odečty z jednotlivých daňových potvrzení sčítat, právě až do částky 12 000 Kč.

Zdroj: ČAP