Jiřina Nepalová: „Chceme s AČPM naše členy více zviditelnit. Zaslouží si to“

Jiřina Nepalová: „Chceme s AČPM naše členy více zviditelnit. Zaslouží si to“

Do čela Asociace českých pojišťovacích makléřů byla Jiřina Nepalová zvolena na začátku prosince loňského roku. Jaké jsou její vize s touto asociací a jak podle ní vypadá ideální makléř, uvedla v rozhovoru pro oPojištění.cz.

Jaká je Vaše hlavní filozofie či vize, se kterou vedete AČPM po svém zvolení předsedkyní v prosinci loňského roku?

Ráda bych navázala na všechno dobré, co doposud AČPM pro své členy udělala. Prezidium se zajímá zejména o dění kolem zákona o pojišťovacích  zprostředkovatelích, pořádá soutěž Pojišťovnu roku, komunikuje s ČAP, organizuje semináře a stará se o vzdělávání a rozvoj členů. Aktivně se zúčastňuje činnosti evropské asociace Bipar, jejímž je AČPM členem. Před námi jsou další jednání o evropské směrnice IDD, kterou musí země EU implementovat do konce 2018. Se členy prezídia jsme si dali za cíl posílit pozici AČPM a více ji zviditelnit. Myslím, že si to její členové zaslouží. AČPM má nyní 74 členů, kteří patří mezi nejkvalitnější makléře na trhu a kteří se věnují zejména pojištění firem. Velká část těchto členů řídí podřízené zprostředkovatele, a tak dosah činnosti naší asociace dopadá na téměř 3 500 zprostředkovatelů.

Jak byste popsala ideálního pojišťovacího makléře?

Pojišťovací makléř je vždy na straně klienta. Klient má na své straně profesionála, který mu radí a hájí jeho zájmy, a to nejenom při sjednání pojištění, ale zejména je mu k dispozici, když vznikne škoda a pomáhá mu ji vyřešit. Přináší klientovi nejlepší řešení pro pojištění jeho rizik a jedná nezávisle s pojistiteli nejen na českém trhu, ale využívá i kontakty v zahraničí. Rizika identifikuje a radí klientovi, jak je nejlépe ošetřit, tak aby v případě škody dopad na jeho podnikání byl co nejmenší. Role makléře je velmi důležitá pro klienty a je také významnou a neodmyslitelnou součástí pojišťovacího trhu.

Výhodnost spolupráce s pojišťovacím makléřem se mimo jiné odráží v tom, že většina firem využívá možnosti nezávislé rady od pojišťovacího makléře.

V roce 2015 jste byla na titulní stránce českého Forbesu, jako ikona tématu nejvlivnější ženy Česka. Co to pro Vás osobně znamenalo?

Vážím si toho, že jsem byla časopisem Forbes zařazena mezi 50 nejvlivnějších žen Česka pro rok 2015. Jsem si ale vědoma toho, že na tomto ocenění se podílí celý tým RENOMIA. Zároveň mám pocit ještě větší odpovědnosti za firmu a za to, čím můžu být užitečná pro pojišťovnictví.

Sedmičlenné prezídium AČPM má nyní ve svých řadách 3 ženy, historicky nejvyšší počet. Jakou vidíte roli žen na českém pojistném trhu a co byste poradila těm začínajícím?

Všichni hledáme dobré a pracovité lidi, kteří se chtějí rozvíjet a učit se novým věcem. Je jedno, jestli se jedná o muže nebo ženy. Pojišťovnictví, kde je velká konkurence, vyžaduje od těch, kteří chtějí být dlouhodobě úspěšní, velké nasazení a perfektní znalosti. Když jsem nastoupila do pojišťovny před 38 lety, tak jsem dostala pojistné podmínky a předpisy s komentářem od tehdejšího ředitele, že ode mě očekává, abych se všechno naučila nazpaměť a rozuměla tomu. Nikdy před tím jsem se precizně nenaučila zpaměti ani básničku. Vytušila jsem svoji šanci a tak jsem se učila po nocích, jindy to se 2 malými syny ani nešlo. Do 3 měsíců jsem to zvládla včetně čísel paragrafů.

Takže moje rada je, kdo chce uspět, musí investovat čas do vzdělání, mít pevnou vůli a být profesionál.

Pojišťovnictví je obor založený na velké důvěře mezi klienty, makléři a pojistiteli. Klíčová je spolehlivost, ochota poskytovat službu s radostí, nezklamat a být dobrým partnerem.

To je moje rada a věřím, že úspěch se za čas dostaví.

Loni zažil český pojistný trh velké zvraty. Tvořila se legislativa s kontroverzními pozměňovacími názory, pojišťovnictví si prošlo velkým mediálním kolotočem ohledně provizí, následně se objevila nepříjemná situace týkající se vyplácení cestovních kanceláří nad limit pojistného. Co by s tím český pojistný trh měl dělat? Kde je podle Vás chyba?

Český pojišťovací trh považuji za velice vyspělý se schopností se vyrovnat s celou řadou pojistně technických, produktových, ale i legislativních změn. Pravdou je, že v roce 2015 si český trh prošel minimálně na úrovni projednávání zákonů mnoha výzvami, a to bezprostředně po té, kdy začal vstřebávat první poznatky plynoucí z implementace nového občanského zákoníku.

Pokud jde o snahu zákonodárců řídit pojišťovací trh regulacemi provizí, tak to nepovažuji za správné. Dle mého názoru mají být postihy potrestáni ti, kteří vědomě poškozují klienty. Tak zvané přepojišťování životních pojistek je mimo jiné zapříčiněno tím, že toto pojištění může v podstatě prodávat kdokoliv, a to není správné. Navíc ti, kteří to dělají, poškozují poctivé zprostředkovatele. Pojištění mají sjednávat zkušení poradci, kteří poskytnou klientovi komplexní službu. Tedy požadavky na vzdělání a profesionalitu by měly být prioritou.

Pojištění úpadku cestovních kanceláří přineslo překvapení v podobě rozhodnutí Ústavního soudu, který nařídil jednomu pojistiteli poskytnout pojistné plnění nad rámec limitu, který si sjednala cestovní kancelář. Přišla odezva a pojistitelé začali toto pojištění vypovídat a odmítli pojištění dále sjednávat. Považuji to za zcela logický postup. Cestovní kanceláře se musí chovat odpovědně ke svým klientům, vykazovat stabilitu a pojišťovat si dostatečný limit.

Co byste považovala za svůj největší úspěch během příštích dvou let vedení AČPM?

Nejvíce by mě potěšila kladná odezva od členů AČPM, že členství jim dává smysl a že tým prezídia AČPM za 2 roky, na které byl zvolen, naplnil jejich očekávání.

Děkuji za odpovědi

Zdroj: oPojištění.cz