Cestovní pojištění

Společnost Moraviatel a.s. má v současné době možnost využít pro své firemní klienty exkluzivní nabídky cestovního pojištění. Pojistná smlouva je rámcová, pojištění je bez hlášení cest, limity léčebných výloh jsou na úrovni 20 mil. Kč a pojistné za osobu a den pobytu v Evropě se pohybuje od 37 Kč.